Bolesti usne šupljine

 

U novije vrijeme sve češće se susrećemo sa bolestima usne šupljine kod naših ljubimaca, osobito pasa i mačaka. Za razliku od ljudi najčešća patoogija je nakupljanje plaka odnosno kamenca na zubima  koja posljedično dovodi i do upale zubnog mesa i paradentoze.
U prvoj fazi to su manje nakupine plaka koje se lako mogu ukloniti, ali kod uznapredovalih slučajeva često nismo u mogućnosti sačuvati zub. U ovakvim stanjima osim kronične upale zubnog mesa i mnoštva bakterija koje se tu mogu naći dolazi i do razgradnje kosti te se često događa da zub i sam ispadne. Da ne bi došlo do ovakovog stanja redovito pregledavajte usnu šupljinu kod vašeg ljubimca obračajući pažnju na eventualni neugodan zadah, upalu zubnog mesa te nakupljeni plak. Od najranije mladosti naivikavajte psa na pranje zubiju i to radite postepeno (prvo samo prstima namažite pastu za zube na sjekutiće, potom kutnjake a tek onda kad pas prihvati pastu i vaše prste pređite na četkicu) te isključivo koritite pastu i četkice za upotrebu kod pasa (mačaka).  Osim ovog danas na tržištu postoje i hrane jako dobre kvalitete koje se mogu davati kao samostalna hrana ili u kombinaciji sa klasičnim tipovima komercijalne hrane a uvelike smanjuju nakupljanje kamenca na zubima odnosno skidaju onaj kamenac koji se već istaložio na zubima. Što to se pranja zubiju tiče dokazano je da zube vašem psu morate prati više od četiri puta tjedno jer u protivnom trošite vrijeme uzalud, naime ako to radite rjeđe već je došlo do takvog taloženja plaka kojeg nećete moći ukloniti.
Ako se dogodi da vaš pas već ima dosta kamenca kojeg redovitim održavanjem niste u stanju ukloniti to uvijek možete napraviti kod vašeg veterinara koji će taj postupak izvesti u općoj anesteziji (sedaciji) te ultrazvukom očistiti zube od kamenca te ih poslije i polirati.
Obzirom na predispoziciju  najugroženije su patuljaste i male pasmine pasa ali nije rijetkost da i psi velikih pasmina imaju ozbiljnih problema sa bolestima vezanim uz prekomjerno nakupljanje kamenca na zubima.
Redovito pratite stanje u usnoj šupljini vašeg ljubimca i po potrebi tražite savjet veterinara.